topwall prokoll vlieswandlijm

Omgevingsfactoren

Materiaal-, omgevings- en lijmtemperatuur moeten gelijk zijn, idealiter tussen de 18°C en 25°C. Niet verlijmen beneden 15°C.

Voorbereiding van de ondergrond

De muur dient vlak, ontvet, schoon en droog zijn, niet onderhevig aan vochtproblemen. Indien nodig, de muur ontdoen van stof en loszittende resten oud behang. Oneffenheden opvullen en herstellen. Eventueel te sterk zuigende ondergronden voorbehandelen met verdunde lijm (20% water toevoegen) of met een voorstrijkmiddel. Voor verdere behandeling opnieuw rekening houden met de definitieve hechtingstijd.

Het lijmen zelf

Volg nauwkeurig de volgende stappen:

Roer de lijm op.

(01) Breng de lijm dun en gelijkmatig aan op de ondergrond, gebruik hiervoor een kortharige rol of kwast. Dit over een oppervlakte van 1 tot 2 banden afhankelijk van de absorptie van de ondergrond en andere omgevingsfactoren. (vb. temperatuur in de ruimte)

De wandbekleding vooraf niet inlijmen.

(02) Breng de rug van het behang op de nog vochtige lijmfilm aan, te beginnen vanaf een bovenhoek. Druk het behang en vooral de naden tussen twee aansluitende stroken goed aan met behulp van een behangspatel en glijd strak. Volg hierbij de plaatsingsinstructies van de wandbekledingsproducent.

Overtollige lijm verwijderen met een lichtvochtige spons. (met uitzondering van textielbehang)

Makkelijk te verwijderen

(03) Bij een correct gebruik van de Topwall Prokoll vlieswandlijm en het behang, kan de wandbekleding droog en makkelijk in één richting worden verwijderd.

Onderhoud en bewaring

Hanteer schoon gereedschap. Gebruikte materialen kunnen eenvoudig met water gereinigd worden. De verpakking na het verlijmen goed sluiten en in een koel en vorstvrije omgeving bewaren. Niet beneden de 15°C verwerken. In onaangebroken verpakking kan de Topwall Prokoll vlieswandlijm 6 maand bewaard worden.

Lees zorgvuldig de werkwijze, de technische fiche en volg correct de aanbevelingen van de lijm- en behangfabrikant alvorens de werken aan de vatten.

Informatie aanvraag: MSDS verslag op verzoek verkrijgbaar bij uw Topwall Prokoll leverancier.